sinreco-logo
inženýrská a projektová činnost

Profil společnosti:

Společnost SINRECO, spol. s r. o. byla založena v r. 1993 za účelem podnikání - poskytování služeb v oblasti investorsko-inženýrských činností při přípravě a realizaci staveb v pozemním stavitelství.

Hlavní činnost společnosti představuje výkon technického dozoru stavebníka, inženýrská činnost při přípravě a realizaci staveb, a dále projektová činnost a v poslední době i výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Největší náplň realizovaných akcí tvoří rekonstrukce a stavební úpravy stávajících objektů, včetně nezbytné infrastruktury, zejména v hl. městě, často v památkové rezervaci nebo v památkové zóně.

Předností společnosti je dlouholetá zkušenost, odborná zdatnost, odpovědný přístup k řešené problematice a plnění závazků s maximální vstřícností ke klientům.

Rozsah nabízených služeb :

tittittittit


Copyrights Sinreco, spol. s r.o. 2013. Všechna práva vyhrazena.

by loopic